KEEP IT SIMPLE

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Co się stanie, gdy do bramy przedostanie się woda?

Przede wszystkim należy podkreślić, że woda nie jest niczym strasznym dla tego typu bram. Wszystkie elementy są przewidziane do montażu na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Z uwagi na całkowitą szczelność kieszeni żelbetowej, jedynym miejscem, przez które może się do środka dostać woda są otwory w pokrywach kieszeni. Na wypadek, zgromadzenia się wewnątrz większej ilości wody, na dnie kieszeni umieszczona została pompa, która automatycznie odpompowuje jej nadmiar.

Jak to działa w zimą ?

Ani mróz, ani śnieg nie stanowią najmniejszej przeszkody do prawidłowego funkcjonowania bramy. Po pierwsze dlatego, że jest ona zrobiona ze standardowych elementów przewidzianych do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Elementy te, jak chociażby napęd, są w przypadku bram przesuwnych wystawione na bezpośrednie działanie śniegu i niskich temperatur zewnętrznych. W konstrukcji FANCY FENCE są one dodatkowo schowane pod przykrywami, w strefie gruntu o relatywnie stabilnej temperaturze około 0-5°C. Ponadto należy pamiętać, że 99% czasu brama pozostaje zamknięta, z przęsęem wystającym ponad poziom terenu. W momencie otwierania bramy, ewentualny lód, który mógł‚ się zgromadzić wokół‚ elementów przęsła pęka pod ciężarem przęsła zjeżdżającego w głąb kieszeni.

Co się stanie, gdy będzie przerwa w dostawie prądu? 

Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego możliwe sądwa rozwiązania: awaryjne, ręczne otwieranie lub zamykanie bramy, które może być aktywowane za pomocą klucza, przez otwór rewizyjny, znajdujący się w środkowej pokrywie. Fakt, że układ przęsło-przeciwwaga jest neutralny wagowo, pozwala na jego swobodne opuszczanie lub podnoszenie nawet przez dzieci. Drugą możliwością jest zakupienie bramy z napędem wyposażonym w opcjonalny zintegrowany akumulator, który pozwala na 5 do 10 cykli pracy bez konieczności ładowania.

Czy brama jest bezpieczna ?

Bramy opuszczane w ziemię wyposażone są w identyczne układy fotokomórek, jak stosowane w bramach przesuwnych. Są one w sposób estetyczny zamontowane do skrajnych elementów ogrodzenia z obydwu stron bramy. W momencie przecięcia wiązki świetlnej przez dowolny obiekt, system bezpieczeństwa natychmiast zatrzymuje pracę bramy.

Co się stanie, w przypadku awarii podzespołów bramy?

Z uwagi na zastosowanie dokładnie tych samych komponentów, co w bramach przesuwnych, nie ma powodu, aby bramy opuszczane w ziemię były bardziej awaryjne niż bramy przesuwne. Podobnie jak w przypadku innych bram, najczęstsze potencjalne problemy w trakcie użytkowania dotyczą napędu. Dlatego też, jest on łatwo dostępny po podniesieniu środkowej pokrywy. Wszelkie inne awarie mechaniczne wymagają już podniesienia pozostałych pokryw, dzięki czemu serwisant uzyskuje wygodny dostęp do wszystkich elementów bramy.