KEEP IT SIMPLE

Technologia

Bramy FANCY FENCE to polski wynalazek posiadający ochronę patentową. Dzięki zastosowaniu standardowych elementów znanych z bram przesuwnych, to nowatorskie rozwiązanie charakteryzuje się wyjątkową prostotą i bezawaryjnością

Zasada działania

Żelbetowa kieszeń Przęsł‚ o bramy wraz z mechanizmem napędowym znajduje się w prefabrykowanej kieszeni żelbetowej umieszczonej w ziemi. Sposób wykonania kieszeni, jak również klasa zastosowanego betonu gwarantują stuprocentową szczelność i brak możliwości przedostania się do wewnątrz wód gruntowych. Od góry, kieszeń żelbetowa przykryta jest demontowanymi pokrywami, z wyciętymi otworami dopasowanymi do kształtu i rozmieszczenia elementów przęsła bramy, które będą przez te otwory wychodzić. Środkowa pokrywa posiada dodatkowo otwór rewizyjny, umożliwiający łatwy dostęp do napędu w celu jego konserwacji lub awaryjnego otwierania / zamykania bramy.

Przeciwwaga i układ napędowy. Przęsło bramy połączone jest systemem linek i kół łożyskowanych z układem masywnych przeciwwag, których ciężar równy jest ciężarowi przęsła. Taka konstrukcja umożliwia zastosowanie typowych i powszechnie dostępnych napędów elektrycznych o niewielkiej mocy, co gwarantuje niezawodność, łatwość obsługi i konserwacji całego układu napędowego.

Układ jezdny. Całkowite odciążenie przęsła bramy z jednej strony umożliwiło zastosowanie napędów elektrycznych o wyjątkowo małych mocach, z drugiej natomiast wymusiło konieczność pionowej stabilizacji przęsła przy pomocy torów i kół jezdnych, jak ma to miejsce w systemach bram przesuwnych. Wykorzystano sprawdzone podzespoły tyle tylko, że w układzie pionowym a nie poziomym. Wszystkie elementy metalowe, wchodzące w skład mechanizmu bramy są wykonane z wieloetapowo zabezpieczonej antykorozyjnie stali.

 

Zasada montażu

Montaż bramy wymaga sprawdzenia parametrów gruntu oraz wykluczenia kolizji z uzbrojeniem terenu tudzież korzeniami drzew. Przed przystąpieniem do montażu konieczna jest dokładna weryfikacja rzeczywistych warunków montażowych. W razie potrzeby przeprowadzane są odpowiednie działania, jak np. częściowa lub całkowita wymiana gruntu, zastosowanie dodatkowych wzmocnień gruntu lub nieznaczna korekta lokalizacji bramy w celu uniknięcia ewentualnych kolizji. Sam montaż kompletnego systemu FANCY FENCE (brama, furtka i ogrodzenie) zajmuje mniej niż 24 godziny.

Najczęściej zadawane pytania

Co się stanie, gdy do bramy przedostanie się woda? 

Przede wszystkim należy podkreślić, że woda nie jest niczym strasznym dla tego typu bram. Wszystkie elementy są przewidziane do montażu na zewnątrz, również w trudnych warunkach atmosferycznych. Z uwagi na całkowitą szczelność kieszeni żelbetowej, jedynym miejscem, przez które może się do środka dostać woda są otwory w pokrywach kieszeni. Na wypadek, zgromadzenia się wewnątrz większej ilości wody, na dnie kieszeni umieszczona została pompa, która automatycznie odpompowuje jej nadmiar.

Jak to działa w zimę ?

Ani mróz, ani śnieg nie stanowią najmniejszej przeszkody do prawidłowego funkcjonowania bramy. Po pierwsze dlatego, że jest ona zrobiona ze standardowych elementów przewidzianych do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Elementy te, jak chociażby napęd, są w przypadku bram przesuwnych wystawione na bezpośrednie działanie śniegu i niskich temperatur zewnętrznych. W konstrukcji FANCY FENCE są one dodatkowo schowane pod przykrywami, w strefie gruntu o relatywnie stabilnej temperaturze około 0-5°C. Ponadto należy pamiętać, że 99% czasu brama pozostaje zamknięta, z przęsłem wystającym ponad poziom terenu. W momencie otwierania bramy, ewentualny lud, który mógł się zgromadzić wokół elementów przęsła pęka pod ciężarem przęsła zjeżdżającego w głąb kieszeni.

Co gdy zabraknie prądu ?

Na wypadek zaniku zasilania elektrycznego możliwe są dwa rozwiązania: awaryjne, ręczne otwieranie lub zamykanie bramy, które może być aktywowane za pomocą klucza, przez otwór rewizyjny, znajdujący się w środkowej pokrywie. Fakt, że układ przęsło-przeciwwaga jest neutralny wagowo, pozwala na jego swobodne opuszczanie lub podnoszenie nawet przez dzieci. Drugą możliwością jest zakupienie bramy z napędem wyposażonym w opcjonalny zintegrowany akumulator, który pozwala na 5 do 10 cykli pracy bez konieczności ładowania.

Czy brama jest bezpieczna ?

Bramy opuszczane w ziemię wyposażone są w identyczne układy fotokomórek, jak stosowane w bramach przesuwnych. Są one w sposób estetyczny zamontowane do skrajnych elementów ogrodzenia z obydwu stron bramy. W momencie przecięcia wiązki świetlnej przez dowolny obiekt, system bezpieczeństwa natychmiast zatrzymuje pracę bramy.

Co się stanie, w przypadku awarii podzespołów bramy?

Z uwagi na zastosowanie dokładnie tych samych komponentów, co w bramach przesuwnych, nie ma powodu, aby bramy opuszczane w ziemię były bardziej awaryjne niż bramy przesuwne. Podobnie jak w przypadku innych bram, najczęstsze potencjalne problemy w trakcie użytkowania dotyczą napędu. Dlatego też, jest on łatwo dostępny po podniesieniu środkowej pokrywy. Wszelkie inne awarie mechaniczne wymagają już podniesienia pozostałych pokryw, dzięki czemu serwisant uzyskuje wygodny dostęp do wszystkich elementów bramy.