Fancy Fence

Fundusze unijne


TYTUŁ PROJEKTU
Opracowanie nowych typów innowacyjnych bram systemu FANCY FENCE

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest opracowanie nowych produktów systemu FANCY FENCE:
a) bram z pełnym przęsłem,
b) bram o szerokościach powyżej 5 m i
c) bram antyterrorystycznych opuszczanych w ziemię, które będą stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe, potwierdzone w trakcie ostatnich 3 lat działalności Wnioskodawcy.

Celem projektu jest również ich certyfikacja, zapewnienie ochrony IP oraz przygotowanie do rozpoczęcia komercjalizacji.

PLANOWANE EEFEKTY
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie nowych produktów, optymalizacja ich metod produkcji i montażu, pozwalająca na znaczną redukcję kosztów.

Jednocześnie, opracowanie nowych produktów, niespotykanych do tej pory na rynku, dotyczy “projektowania wzorniczego produktów” z uwzględnieniem:

a) Formy – prace projektowe nad całkowitą nowością kształtu (np. opuszczane ogrodzenia z pełnym wypełnieniem)
b) Funkcji – zagadnień użytkowych wynikających z obserwacji potrzeb i upodobań użytkowników, jak również z nowych koncepcji użytkowo-eksploatacyjnych (np. niewidzialne ogrodzenia dla przestrzeni publicznych, o cechach zabezpieczeń antyterrorystycznych)
c) Technologii – wynikające z pojawienia się nowych możliwości technicznych, zarówno w zakresie konstrukcji, jak technologii
materiałowo-produkcyjnych (np. opuszczane bramy z wypełnieniami ze spieków kwarcowych)
d) Kreowania nowych potrzeb konsumenckich i społecznych (np. wynikające z wytycznych EU w zakresie bezpieczeństwa).

  • Kwota dofinansowania: 3 719 783,74 PLN
  • Wartość projektu: 5 711 247,21 zł
  • Termin realizacji: 01.10.2020 – 31.09.2022
  • Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0250/20