Fancy Fence

POLAND, Piotrkow Trybunalski, realisation FANCY FENCE Południe